POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Următoarea declarație este dată în conformitate cu art. 13 și 14 din Regulamentul UE 2016/679. Site-ul web www.estuneurope.eu se află în proprietatea și administrarea Estun Industrial Technology Europe Srl și garantează respectarea normelor cu privire la protecția datelor cu caracter personal prevăzute în Regulamentul UE 2016/679 196/03.
Vizitatorii site-ului trebuie să citească cu atenție această politică de confidențialitate înainte de a transmite orice tip de informații personale și/sau de a completa orice formular electronic existent pe site.
Declarația este dată exclusiv pentru site-ul web menționat mai sus, nu și pentru alte site-uri web eventual accesate de utilizator prin intermediul link-urilor.

1. Operator

Estun Industrial Technology Europe Srl, cu sediul social în Via Camperio 9, 20123 Milano (Italia) („Societatea”, „Estun” sau „Operatorul”) garantează respectarea prevederilor referitoare la protecția datelor cu caracter personal, furnizând următoarele informații cu privire la tratamentul datelor comunicate sau culese în timpul navigării pe acest site.

2. Date prelucrate și scopul prelucrării datelor

Date furnizate voluntar de utilizator
Datele cu caracter personal furnizate de utilizator prin transmiterea de solicitări pe e-mail la adresa indicată la secțiunea „Contacts” (Contacte) sau prin intermediul formularului online existent la această secțiune sunt culese și prelucrate în următoarele scopuri:

  • a. în vederea desfășurării de activități de raportare pentru client, în baza acordurilor contractuale;
  • b. în scopuri administrative și în vederea îndeplinirii obligațiilor legale, cum ar fi, de exemplu, cele de natură contabilă, fiscală sau pentru a da curs solicitărilor din partea autorității judiciare;
  • c. în baza acordului expres dat în acest sens, în scopul trimiterii periodice, pe e-mail, a buletinelor informative și materialelor comerciale;
  • d. în baza acordului expres dat în acest sens, în scopul primirii de actualizări cu privire la activitățile noastre și de notificări cu privire la postările publicate pe canalele noastre sociale;
    e. în cazul trimiterii unui CV, exclusiv în scopul selectării.

Date generate de accesarea site-ului
Datele de navigare, sistemele informatice și procedurile software necesare funcționării acestui site culeg în mod obișnuit anumite date cu caracter personal, a căror transmitere este implicită în cadrul utilizării protocoalelor de comunicare de pe Internet.
Aceste date (de exemplu, nume de domenii, adrese IP, sistem de operare utilizat, tip de dispozitiv de browser utilizat pentru conexiune) nu sunt însoțite de informații personale suplimentare și sunt folosite în scopul: i) obținerii de informații statistice anonime cu privire la utilizarea site-ului; ii) gestionării cerințelor de control cu privire la modalitățile de utilizare a acestuia, iii) stabilirii responsabilității în cazul unor infracțiuni digitale ipotetice. Datele referitoare la web nu sunt păstrate mai mult de șapte zile; exceptând eventualele constatări cu privire la infracțiuni digitale în dauna site-ului, nu vor fi comunicate sau distribuite niciun fel de date derivate din serviciul web.

3. Natura transmiterii datelor

Pe lângă cele specificate cu privire la datele de navigare și datele culese prin intermediul Platformei MailUp, transmiterea datelor:
în scopurile prevăzute la literele a), b) și e) este facultativă, dar un eventual refuz va conduce la imposibilitatea din partea Estun de a respecta angajamentele contractuale asumate.
în scopurile prevăzute la litera c), d) este, de asemenea, facultativă, iar utilizarea acestora este condiționată de exprimarea acordului explicit în acest sens. Eventualul refuz va conduce la imposibilitatea din partea Estun de a trimite buletine informative și materiale publicitare sau invitații la evenimente și inițiative.

4. Modalități de prelucrare și durata de păstrare a datelor

Datele culese vor fi prelucrate cu ajutorul instrumentelor electronice sau automatizate, informatice și telematice sau vor fi prelucrate manual, folosind o logică strict corelată cu scopurile în care au fost culese datele cu caracter personal și astfel încât să se garanteze întotdeauna siguranța acestora. Datele sunt păstrate pe perioada de timp strict necesară gestionării scopurilor în care au fost culese acestea, cu respectarea normelor în vigoare și a obligațiilor prevăzute de lege.

În orice caz, Estun aplică reguli care împiedică păstrarea datelor pe termen nedeterminat și limitează, astfel, durata de păstrare, cu respectarea principiului minimizării prelucrării datelor.

5. Persoane autorizate cu prelucrarea, responsabili și comunicarea datelor

Prelucrarea datelor culese este efectuată de personal din cadrul Estun, identificat în acest scop și autorizat cu prelucrarea conform instrucțiunilor specifice emise cu respectarea normelor în vigoare.

Datele culese, în cazul în care acest lucru este necesar sau util în vederea îndeplinirii scopurilor indicate, vor putea fi prelucrate de terți numiți Responsabili externi cu prelucrarea sau, după caz, comunicate acestora în calitate de operatori independenți, mai exact:

  • i. persoane, societăți, asociații sau birouri profesionale care desfășoară activități de asistență și consultanță pentru Societate, în scopurile prevăzute la punctul 2 lit. a), b) și e);
  • ii. societăți, entități, asociații care furnizează servicii auxiliare și utile în îndeplinirea scopurilor indicate mai sus (de ex., întreținerea sistemelor informatice).

De asemenea, datele culese vor putea fi transferate peste hotare, către societăți terțe, inclusiv în afara Uniunii Europene, în formele și modurile prevăzute de normele în vigoare, întotdeauna cu garantarea unui nivel adecvat de protecție.

În orice caz, datele cu caracter personal nu vor fi niciodată divulgate.

6. Drepturile părții interesate

Conform prevederilor art. 7 din Regulamentul UE 2016/679, în orice moment datele pot fi accesate, se poate refuza prelucrarea acestora sau solicita anularea, modificarea sau actualizarea tuturor informațiilor personale culese de Estun, cu exercitarea dreptului la limitarea tratamentului și a dreptului la portabilitatea datelor, prin transmiterea unui e-mail la adresa: info@estuneurope.eu

Ultima actualizare: 14 iulie 2018

POLITICA REFERITOARE LA MODULELE COOKIE

Definiția modulelor cookie

Modulele cookie sunt șiruri de text de mici dimensiuni pe care site-urile vizitate de utilizator le trimit către terminalul acestuia (exclusiv către browser), unde sunt salvate pentru a fi apoi retransmise către aceleași site-uri la următoarea vizită a aceluiași utilizator.

Folosirea modulelor cookie

În momentul accesării paginilor site-ului estuneurope.eu, sunt trimise pe dispozitivul care utilizează (computer, telefon, tabletă etc.) module cookie „tehnice”.

Module cookie tehnice

Acestea sunt module cookie fundamentale pentru navigarea în interiorul site-ului și utilizarea tuturor funcțiilor, de exemplu, accesul la zonele rezervate. Fără aceste module cookie nu ar fi posibilă furnizarea serviciilor solicitate. Aceste module cookie nu culeg informații pentru a fi utilizate în scopuri comerciale.

Modulele cookie tehnice pot fi:

De sesiune: garantează navigarea normală și folosirea site-ului web (permițând, de exemplu, efectuarea unei achiziții sau autentificarea, pentru a avea acces la zonele rezervate).
Funcționale: permit utilizatorului să navigheze în funcție de o serie de criterii selecționate (de exemplu, limba, produsele selectate pentru a fi achiziționate) în scopul îmbunătățirii serviciului furnizat acestuia. Analytics (de analiză): culeg informații, în formă agregată, cu privire la numărul de utilizatori și modul în care vizitează aceștia site-ul.

Decizie privind modalitatea de navigare pe internet

În orice moment puteți verifica ce module cookie sunt prezente pe dispozitivul dumneavoastră și puteți alege să le eliminați conform indicațiilor oficiale ale browser-ului folosit, precum: